Регуляторний акт "Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення"

Проект 

У К Р А Ї Н А

КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  «__»  ________ 2018 року №                                                                      __ сесія 8 скликання

Про затвердження  та введення

в дію з 01 липня 2018 року нові тарифи

на водопостачання,  та норм споживання

води на 1 людину на території

селища Кам’яний Міст Первомайського

району Миколаївської області.

             Розглянувши звернення ФОП «Светлічна», щодо зміни тарифів на  послуги з водопостачання та водовідведення та плановий розрахунок економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання та водовідведення  з 01.07.2018 року, згідно  п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  керуючись «Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня  2011 року №869 зі змінами, для стабілізації фінансового стану підприємства, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад»,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, які надає ФОП «Светлічна», згідно наданих розрахунків з ПДВ:

1.1. Затвердити нові тарифи на водопостачання  за 1 м. куб по селищі Кам’яний Міст в розмірі  :

-  для населення                               - 11,85 грн

-  для юридичних осіб                    - 17,18 грн.

2. Рішення № 2, 1 сесія 6 скликання від 24 грудня  2014 року «Про затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення та норм споживання води на 1 людину в південній частині селища Кам’яний Міст»,  вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово – комунального господарства, будівництва, цивільного захисту та регуляторної політики та комісії з питань планування бюджету, фінансів законності, правопорядку, захисту прав громадян та планування соціально - економічного  розвитку.

                 Сільський голова                                         О.Т. Ляхов

Пояснювальна записка

Законами України «Про житлово-комунальні послуги»«Про ціни і ціноутворення»«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»«Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»  передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення були затверджені рішенням  № 2, 1 сесія 6 скликання від 24 грудня  2014 року «Про затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення та норм споживання води на 1 людину в південній частині селища Кам’яний Міст». За час їх дії вартість електроенергії зросла з 1,36  до 2,15 грн/кВ.год.,  майже вдвічі зросла вартість паливно-мастильних матеріалів . Мінімальна заробітна плата становила 1218,00 грн., з 1 січня 2018 року -  3723,00 грн. Зросли також витрати на інші  матеріали  .

Тому виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, негативно відобразилося на діяльності підприємства, стані систем централізованого водопостачання та водовідведення, якості надання послуг споживачам.

З  метою  приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня виникла необхідність затвердження тарифів.

Внесено зміни до обсягів окремих витрат, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення  мінімальної заробітної плати,  підвищення цін і тарифів на паливно - енергетичні та інші матеріальні ресурси.

Калькулювання планових витрат, що включені до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення здійснено з розрахунку  станом на 01.01.2018 року.

Планування витрат, що включені до повної собівартості здійснено з урахуванням планових витрат з операційної діяльності.

Секретар сільської ради                                       Л.М. Козицька

Аналіз регуляторного впливу

Опис проблеми.

З метою забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення підприємством, у відповідності з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінетів Міністру України від 01 червня 2011 року № 869  проведено розрахунок тарифів на послуги водопостачання і водовідведення.

Формування тарифів здійснено відповідно до розрахунку тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ФОП «Светлічна»

Внесено зміни до обсягів окремих витрат, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення окремих податків , розміру  мінімальної заробітної плати,  підвищення цін і тарифів на паливно - енергетичні та інші матеріальні ресурси.

Калькулювання планових витрат, що включені до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення здійснено з розрахунку  станом на 01.01.2018 року.

Планування витрат, що включені до повної собівартості здійснено з урахуванням планових витрат з операційної діяльності.

Як наслідок, підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, що негативно впливає на підготовку виробництва, сплату податків, викликає порушення щодо умов виконання колективного договору.

Тому на розгляд громадськості селища виносимо  рішення по встановленню тарифів на послуги централізованого водопостачання. Лише завдяки підвищенню тарифів можливе подальше надання послуг.

Тарифи на послуги.

При затверджені розрахункових тарифів ФОП «Светлічна»

зможе стабільно функціонувати та надавати якісні послуги.

Цілі   регулювання.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги у відповідність, що забезпечить:

  • стабільність надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

  • якість послуг:

  • утримання у належному стані засобів виробництва;

  • беззбиткову діяльність підприємства.

Механізм регулювання.

Шляхом застосування тарифів, які передбачені у запропонованому розрахунку, підприємство буде отримувати достатню суму надходжень для забезпечення своєчасної сплати  енергоносіїв, утримання мереж та виплати заробітної плати, своєчасного та повного внесення підприємством платежів до бюджету, внесків до обов’язкових фондів та недопущення заборгованості із заробітної плати.

Рішення про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення буде єдиним документом, відповідно до якого споживачам послуг  буде проводитись нарахування  плати за послуги водопостачання та водовідведення.

Альтернатива.

Надання ФОП «Светлічна»  дотацій з  бюджету ОТГ в повному обсязі на покриття різниці від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, але у бюджеті ОТГ такі відшкодування не передбачені в зв’язку з відсутністю відповідних коштів у  бюджеті.

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

Вигоди та витрати.

1. Сфера інтересів підприємства

Вигоди:

- надання послуг належної якості;

- відновлення основних засобів;

- стабільна робота підприємства.

2. Сфера інтересів споживачів.

Вигоди:

- отримання  послуг водопостачання  на належному рівні.

Витрати:

- збільшення витрат на оплату послуг.

Обґрунтування можливості досягнення цілей.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві.

Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв'язку з тим, що метою прийняття зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Секретар сільської ради                                       Л.М. Козицька