ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
 2. Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII “Про Державний бюджет України на 2018 рік”
 3. Закон України  від 05.02.2015 № 157-VIII (зі змінами) “Про добровільне об’єднання територіальних громад”
 4. Закон України  від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами) „Про оплату праці”
 5. Постанова КМУ від 08.04.2015  № 2014 (зі змінами) “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад”
 6. Постанова КМУ від 11.08.1995 (зі змінами)  №647 „Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських”
 7. Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 (зі змінами) „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”
 8. Постанова КМУ від 30.08.2002  № 1298 (зі змінами) „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
 9. Постанова КМУ від 17.03.2011 №255 „Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів”
 10. Наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”
 11. Наказ Мінфіну від 23.08.2012 № 938  (зі змінами) “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”
 12. Наказ Мінфіну від 17.07.2015 № 648 (зі змінами) “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”
 13. Наказ Мінфіну від 14.01.2011 № 11 (зі змінами) “Про бюджетну класифікацію” в частині кодів класифікації доходів
 14. Наказу Мінфіну від 20.09.2017 № 793 (зі змінами) “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ”
 15. Наказ Мінфіну від 12.03.2012 №333 (зі змінами) „Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації  видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”
 16. Наказ Міністерства фінансів України від 08 квітня 2019 року № 145 «Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм»
 17. Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019  № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

 

ДОХОДИ

 1. Податковий Кодекс України (із змінами і доповненнями) від 2 грудня 2010 року №2756 – VI
 2. Наказ Міністерства фінансів України від 14 01.2011 № 11 Класифікація доходів бюджету
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 „Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” (із змінами)
 4. Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств”  від 10 липня 2018 року №2497-VIII
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 06 07.2018 № 602 „Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування платою за землю”
 6. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI „Про адміністративні послуги”
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 року № 13 „Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” 
 8. Закон України №1774-VIII від 06.12.2016 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 9. Закон України від 02.03.2015 №222-VIII  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

КУЛЬТУРА

 1. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI  (зі змінами) „Про культуру”
 2. Закон України  від 27.01.1995 № 32/95-ВР (зі змінами) „Про бібліотеки та бібліотечну справу”  
 3. Постанова КМУ від 14.07.2006 № 980 „Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної  допомоги для вирішення соціально-побутових питань  професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності” 
 4. Постанова КМУ від 22.01.2005  № 84 (зі змінами) „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”
 5. Постанова КМУ від 30.09.2009  № 1073 (зі змінами)  „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”
 6. Наказ Міністерства культури і туризму  від 18.10.2005  № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”

ОСВІТА

1.Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. „Про освіту”

2.Закон України  від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами)  „Про загальну середню освіту” 

3.Закон України від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами) „Про дошкільну освіту”

Порядок використання бюджетних коштів в освіті:

5.Постанова КМУ від 14.01.2015  № 6 (зі змінами)„Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”

6.Постанова КМУ від 14.04.1997  № 346 (зі змінами)  „Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам”

7.Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та    матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”.