1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

2. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

3. Закон України «Про протидію торгівлі людьми»

4. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

5. Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

6. Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року «Методичні рекомендації щодо інтеграції та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»

7. Постанова КМУ від 27 березня 2019 р. № 256 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»

8. Розпорядження Кабінет міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р  «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»

9. Розпорядження Кабінет міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

10. Постанова КМУ №504 «Про проведення ґендерно-правової експертизи»

11. Оцінка ґендерного впливу на Сектор безпеки та оборони України 2017 року

12. Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від  14 Квітня 2020 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»

13. Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020  «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів»