Фото без опису

На сьогодні в Україні виборче законодавство виділяє дві основні категорії осіб з обмеженими можливостями, для яких встановлюється спеціальний режим реалізації виборчого права:

а) особи, які не здатні самостійно пересуватися (у свою чергу ми їх будемо поділяти на тих, що постійно не можуть самостійно пересуватися, і тих, хто тимчасово не може самостійно пересуватися;

б) особи з вадами зору.

Перша категорія виборців може проголосувати за місцем проживання; виборці з вадами зору можуть проголосувати як на виборчій дільниці, так і за місцем перебування з допомогою інших осіб.

 Голосування за місцем перебування.

 Суть даної процедури полягає в тому, що до місця проживання виборця, який не здатний сам прийти на виборчу дільницю, мають прийти члени дільничної виборчої комісії з переносною виборчою скринькою і дати можливість проголосувати.

Закон виписує цей механізм голосування таким чином:

- при складанні списку виборців напроти осіб, які не здатні самостійно пересуватися за віком чи інвалідністю у графі "Примітки" проставляється відповідна відмітка;

- на виборчій дільниці напередодні дня голосування дільнична виборча комісія на основі переліку осіб, напроти яких у списку виборців проставлена відмітка, складає витяг зі списку виборців. Включення цих осіб до витягу зі списку виборців комісією не ставиться на голосування членів ДВК.

     Виборець може відмовитись від голосування "на дому", якщо повідомить до 12 години 30 березня письмово або особисто відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування.

Крім того, до витягу зі списку виборців за рішенням дільничної виборчої комісії можуть бути включені виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися. До прикладу, особа, що перенесла операцію, переламала ногу тощо, і на час виборів знаходиться на лікарняному бюлетені вдома.

     Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія з місцевих виборів (далі - дільнична виборча комісія) надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

    Виборець, який тимчасово нездатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, особисто, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням надати йому можливість голосувати за місцем свого перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, яка засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Така заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених Законом.

Таким чином, внесення до витягу зі списку виборців здійснюється на підставі заяви виборця та відповідного документа, що засвідчує його фізичний стан.  У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку (тобто, нотаріально). Також виборець (чи інша особа за його дорученням) може завірити копію довідки на виборчій дільниці — це може бути здійснено головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплено печаткою дільничної виборчої комісії.

Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування з доданим до неї документом (або його копією) реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування) виборця.

Організація голосування за місцем перебування виборця здійснюється таким чином: у передостанній день перед голосуванням виборча комісія визначає зі свого числа осіб, що будуть проводити голосування за місцем перебування виборця. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії. Закон не встановлює точний час виходу на голосування з переносною скринькою, але вказує, що час має бути вибраний таким чином, щоб ці три члени комісії повернулись на дільницю приблизно за годину до закінчення голосування.

Голосування за місцем перебування здійснюється шляхом вкидання бюлетенів у переносну скриньку.

Процес голосування (у тому числі, видача бюлетеня) особливо не відрізняється від голосування на дільниці. Після проведення голосування за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

У разі, якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.