Фото без опису

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області інформує водокористувачів Миколаївської області про надання звітності за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2022рік.

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.

          Подача звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через особистий кабінет водокористувача в  порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів  України за посиланням https://e-services.davr.gov.ua/.

Звіт підписується  накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача.        

         Подача звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

  • забирають воду з водопровідних мереж абоінших систем водопостачання в обсязівід 5 метрівкубічних води на добу (у середньомупротягом календарного року) і передаютьзворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення в обсязівід 5 метрівкубічних води на добу (у середньомупротягомзрошувальногоперіоду);
  • використовують воду для виробництванапоївнезалежновідкількості води;
  • здійснюють скид (незалежновідоб’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водніоб’єкти та підземнігоризонти;
  • віднесені до галузігідроенергетики;
  • користуютьсяводнимиоб’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибноїпромисловості).

      Звіти подаються не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

      Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним року.

      Звертаємо увагу, що подача електронних копій звітів до територіальних органів ДФС, повинна здійснюватись лише з відповідною відміткою про одержання (Qr кодом, який формується  після прийняття звіту на порталі) організацією, що належить до сфери управління  Держводагентства.

А також нагадуємо, що надання звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) є однією з умов спеціальноговодокористування, порушення яких є підставою для анулювання дозвілу на спеціальне водокористування.

Контакти для консультації:0665534116 – Козлова М.О.,  0997514058, 0977158022 -  Грубась Л.В., 0988867091 – Туз Р.В.