Фото без опису    Фото без опису

Щодо фальсифікації рибних консервів

Дер­жавна служ­ба Ук­ра­їни з пи­тань без­печнос­ті хар­чо­вих про­дук­тів та за­хис­ту спо­жи­ва­чів інформує про факт наявності на ринку України підробленої продукції (рибні консерви торгової марки “Аквамарин”  ТОВ “Інтерфлот”, виробництва ТОВ “Альфа — Етекс”, а саме:

- «Сайра тихоокеанська натуральна» 230 г, (з ключем) дата виробництва 18.01.2019, 18.02.2019;

- «Товстолобик обсмажений в томатному соусі» 230 г дата виробництва 11.03.2019 з кодом виробництва — В 05.

Також доводимо до відома, що ТОВ “Альфа-Етекс” 31.12.2018 припинив договорні відносини з ТОВ “Інтерфлот” щодо виробництва продукції з їх сировини та матеріалів.

Первомайське міжрайон­не уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би в Миколаївській об­ласті з ме­тою про­ти­дії фаль­си­фі­ка­ції кон­сервів тор­го­вої мар­ки «Ак­ва­ма­рин», про­сить усіх суб’єк­тів гос­по­да­рю­ван­ня, що здій­сню­ють ре­алі­за­цію або обіг хар­чо­вих про­дук­тів, у ра­зі на­яв­ності тор­го­вої мар­ки «Ак­ва­ма­рин» про­вес­ти від­кли­кан­ня та ви­лу­чен­ня да­ної про­дук­ції з обі­гу. Шановні споживачі, у разі виявлення у закладах торгівлі такого продукту просимо Вас інформувати  Первомайське міжрайон­не уп­равлін­ня Го­лов­но­го управлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би в Миколаївській об­ласті за адресою: м. Первомайськ, вул. Марії Демченко, 8 в, тел. (05161) 7-53-58 для вжиття невідкладних заходів по недопущенню до реалізації.

 

Начальник Первомайського

міжрайонного управління

Головного управління

Держпродспоживслужби в

Миколаївській області                                                              О. ГЛУХИЙ